• Badanie karbonu

    Porównanie badania ramy rentgenem i ultradźwiękami. Eksperyment i wnioski.

    Od lat miałem głębokie przekonanie, że badanie rentgenowskie (RTG) nie pokazuje uszkodzeń w karbonie rowerowym i że jedyną metodą badania, która może pokazać ukryte uszkodzenia jest badanie ultradźwiękowe.

    Klienci niechętnie przyjmowali te informacje, a dowodów nie było. Intuicyjne przenoszenie skuteczności badania rentgenowskiego w złamaniach kości na wszelkie inne złamania jest czymś zrozumiałym.

    Okazuje się, że rzeczywistość jest […]