Porównanie badania ramy rentgenem i ultradźwiękami. Eksperyment i wnioski.

Od lat miałem głębokie przekonanie, że badanie rentgenowskie (RTG) nie pokazuje uszkodzeń w karbonie rowerowym i że jedyną metodą badania, która może pokazać ukryte uszkodzenia jest badanie ultradźwiękowe.

Klienci niechętnie przyjmowali te informacje, a dowodów nie było. Intuicyjne przenoszenie skuteczności badania rentgenowskiego w złamaniach kości na wszelkie inne złamania jest czymś zrozumiałym.

Okazuje się, że rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana i mniej oczywista. Materiał, z jakiego zbudowane są ramy to kompozyt – rodzaj wielowarstwowej “sklejki”, w której ogólną wytrzymałość gwarantuje tylko idealne spojenie wszystkich warstw.

Kiedy dochodzi do rozwarstwienia wytrzymałość materiału drastycznie się obniża, a wada podczas pracy komponentu stopniowo się powiększa mogąc doprowadzić do pęknięcia w poprzek włókien.

W poniższym filmie omawiamy kilka przypadków zdjęć  RTG przysłanych do nas przez Klientów oraz  przeprowadzamy eksperyment polegający na:

  • celowym uszkodzeniu ramy w kilku miejscach
  • przebadaniu ultradźwiękami
  • przebadaniu RTG
  • rozszlifowaniu w celu sprawdzenia, jak w rzeczywistości wyglądają uszkodzenia

 

Na filmie zobaczycie też, w jaki sposób wykonujemy badanie ultradźwiękowe i w jaki sposób urządzenie, jakiego używamy pokazuje nam wyniki.

Cyklon jest jedyną firmą w Polsce wyspecjalizowaną w wykonywaniu tego typu badań na częściach rowerowych.

Wykonanie i prawidłowa interpretacja wyników zależy od doświadczenia diagnosty, jego dogłębnej znajomości konstrukcji ram, ogromnej bazy materiału porównawczego i testowego oraz oczywiście posiadania odpowiedniego i właściwie skalibrowanego sprzętu i głowic.

Badania ultradźwiękowe wykorzystywane są najczęściej w celach:

  • zadbania o własne bezpieczeństwo, kiedy szukamy ukrytych i zagrażających bezpieczeństwu uszkodzeń, które mogły powstać na skutek wypadku lub upadku
  • kontroli ramy po wypadku w celu przedstawienia wyceny dla ubezpieczyciela. Tylko badanie ultradźwiękowe może odpowiedzieć na pytanie, czy rama powinna znaleźć się na liście elementów do wymiany po wypadku. W naszym przekonaniu ze względu na to, że nie istnieje inna metoda ocenienia, czy rama ucierpiała w wypadku czy nie koszty takiego badania powinien pokrywać ubezpieczyciel
  • weryfikacji przez ubezpieczyciela, czy rama została właściwie wpisana w wycenę jako część uszkodzona
  • kontroli przedzakupowej, kiedy Klient chce sprawdzić stan ramy zanim wyda na nią niemałe pieniądze
  • kontroli przedsprzedażowej, kiedy to sprzedający może uzyskać dokument stwierdzający brak ukrytych wad, który może znacznie zwiększyć możliwość sprzedaży sprzętu w oczekiwanej cenie

 

Marcin Lirski

FILM

GALERIA