Rozwarstwienie Koła FFWD F4R

Na skutek uderzenia koło FFWD F4R trafiło do nas z odklejoną bieżnią na długości około 20 cm.

Ze zdjęcia przed naprawą nie wynika aby to rozwarstwienie było aż tak rozległe.

W trakcie naprawy niejednokrotnie (tak jak i w tym przypadku) okazuje się że obszar naprawy jest znacznie większy.

Miejsce naprawy zostało wyczernione, gdyż odtworzenie struktury karbonu jest niemożliwe.