Regulamin napraw

Regulamin napraw karbonu

Jakość i standard wykończenia.

Ponieważ wykończenie jest integralną częścią naprawy, zastrzegamy sobie prawo do decyzji, jak ma wyglądać takie zabezpieczenie zarówno jeśli chodzi o wygląd jak i dobór lakierów. Zdarza się, że po naprawie nie możliwe jest identyczne odtworzenie pojedynczych grafik. Częściowe grafiki odtwarzamy najwierniej jak tylko jesteśmy w stanie. Jeżeli wycena nie obejmuje odtwarzania grafik lub nie zostanie to ujęte w szczegółowym opisie, serwis decyduje o tym, jak wykończona będzie naprawa.

Ze względu na unikalność barw stosowanych przez producentów oraz na odbarwienia spowodowane upływem czasu nanoszone przez nas kolory mogą minimalnie różnić się od tych na komponencie. W przypadku kolorów typu fluo może się okazać, że niemożliwe jest dobranie idealnego koloru.

Zastrzegamy, że absolutnym priorytetem jest dla nas trwałość naprawy i bezpieczeństwo użytkownika. Względy estetyczne pozostają na drugim planie.

Jeżeli na komponencie znajdują się jakiekolwiek naklejki mogą zostać usunięte. Serwis nie odpowiada również za ewenualne uszkodzenia czy odbarwienia lakieru powstałe na skutek stosowania standardowej, używanej przez nas chemii.
W miejscu naprawy używamy rozpuszczalnika nitro oraz alkoholu izopropylowego, do czyszczenia całej ramy również możemy używać alkoholu. Bardzo rzadko, ale zdarza się, że na ramach matowych powstają zmiany na skutek kontaktu z alkoholem.

Termin

Klient wybiera przybliżony czas realizacji zlecenia podczas rejestracji do kalendarza.
W kalendarzu zaznacza się termin odbioru, termin, kiedy należy dostarczyć sprzęt jest podawany po rejestracji.

Termin odbioru może ulec zmianie w przypadku wystąpienia nowych okoliczności dotyczących naprawy lub na skutek wystąpienia innych, niezależnych od firmy okoliczności.

Gwarancja

Na naprawy udzielamy dwuletniej gwarancji.
Gwarancja obejmuje poprawność wykonania kompozytu i powłoki lakierniczej.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub niewłaściwego użytkowania (np. montaż napędu typu single speed bez napinacza, zbyt krótkie lub nie trzymające wymiarów sztyce, itp…).
Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu wycieraniu się podczas użytkowania (jak np. powierzchnie hamujące kół).

Może się zdarzyć, że dana naprawa będzie z gwarancji wyłączona – są to szczegóły omawiane przed realizacją zlecenia.

Płatność

Płatność odbywa się jednorazowo po realizacji zlecenia.

W szczególnych przypadkach stosuje się zadatek, zaliczkę lub płatność z góry.

Numer konta do wpłaty:

Marcin Lirski

98 1140 2004 0000 3502 7866 6841
ul. Jana Pawła II 240
05-077 Warszawa Wesoła

Na naprawę wystawiamy fakturę VAT lub paragon.
O wyborze dokumentu należy poinformować w formularzu zgłoszenia do naprawy.

Przygotowanie sprzętu do naprawy

Komponent dostarczany do naprawy powinien być czysty i pozbawiony dodatkowych elementów (ogumienie w przypadku kół lub wszelkie części w przypadku ram).
Za czyszczenie lub demontaże mogą zostać naliczone opłaty zgodnie z cennikiem usług Cyklon Sport Serwis.

Wysyłka

W przypadku wysyłek komponent lub rower powinien być dostarczony w foremnym kartonie umożliwiającym jego odesłanie.
Wymiary maksymalne: wysokość 60 cm, szerokość 80 cm, długość 200 cm (suma obwodu mniejszego z boków oraz długości boku najdłuższego nie może przekroczyć 300 cm).
Paczka nie może ważyć więcej niż 30 kg. Przekroczenie tych wymiarów skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 80 zł.

Kontakt z serwisem

Kontakt z serwisem odbywa się za pośrednictwem maila lub telefonu.
Wszelkie ustalenia, akceptacje itp… dokonywane są wyłącznie pisemnie – za pośrednictwem poczty email

Nie odebranie sprzętu z serwisu

Klient zobowiązuje się odebrać sprzęt w terminie do 7 dni od terminu wykonania naprawy. Odbiór po tym terminie może skutkować naliczeniem opłat dodatkowych związanych z magazynowaniem sprzętu.
Klient oddając sprzęt do naprawy wyraża zgodę na możliwość transportu, przechowania sprzętu w magazynie zewnętrznym oraz naliczenie opłat z tym związanych.
Klient zgadza się na sprzedaż sprzętu w celu pokrycia zobowiązań wynikających z opłat za czynności serwisowe oraz koszty magazynowania.

 

ostatnia aktualizacja: 2024-02-01